Inschrijving : 

Indien u uw kind wenst in te schrijven in het internaat verloopt dit volgens onderstaande procedure.

1. U vult al de gegevens op onderstaand infoblad in en u stuurt dit door. (Indien u wenst kunt u, na afspraak, het internaat bezoeken en kunnen wij u ter plaatse de werking toelichten.)

2. Wij bevestigen u ontvangst van de gegevens. Uw kind staat nu op de wachtlijst.

3. Indien er een plaats vrijkomt, selecteren wij de kinderen die in aanmerking komen voor de vrijgekomen plaats en contacteren de ouders van wie het kind het langst op de wachtlijst staat.

4. Indien de ouders nog steeds wensen dat hun kind naar het internaat komt, volgt er een intakegesprek.

5. Wanneer uit het gesprek blijkt dat het kind past binnen de betrokken leefgroep wordt het ingeschreven en kan het starten in het internaat.

    jongenmeisje