De kinderen/jongeren worden naargelang hun specifieke behoeften of problemen, ingedeeld in 5 leefgroepen. Elke leefgroep heeft zijn vaste opvoeder, die de kinderen gedurende de ganse week begeleidt.  Iedere groep heeft zijn eigen karakter en zijn verschillende aanpak. In de leefgroep-pagina ontdekt u elke groep afzonderlijk met extra info en beeldmateriaal.