Sinds 1 september 2023 hebben wij een belangrijke transformatie ondergaan en zijn we geëvolueerd naar een Multifunctioneel Centrum (MFC). Deze verandering heeft een impact gehad op onze inschrijvingsprocedure.

We accepteren nu geen rechtstreekse inschrijvingen meer. Bent u geïnteresseerd in een plek in onze voorziening? Voor leerlingen van de scholen Woudlucht of Matadi, verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met hun bijbehorende Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) via de volgende link: CLB Leuven Tienen.